عضویت در طرح دستان مهربان

خیر محترم با مشارکت در طرح دستان مهربان ، 20 درصد از هرینه خرید شما به خیریه شجره طیبه اهدا می شود.

محصولات ما

معرفی مدارس و دانشگاه های نیازمند مشارکت

خیر گرامی شما می توانید با تکمیل فرم زیر در طرح بازسازی و تجهیز مدارس محروم کشور مشارکت نمایید.

مشارکت در تجهیز مدارس محروم جنوب کشور
مشارکت در بازسازی مدارس فرسوده

بلاگ شیدکو