در صورت نیاز با کارشناسان شیدکو تماس بگیرید: 09129343342

1402-02-13

اینجا صندلی دانشجویی چپ دست پیدا می کنید.

فهرست مطالب زندگی به عنوان یک چپ دست در دنیای راست دست ها هرگز آسان نبوده است. 13 آگوست روز جهانی چپ دست ها است که […]