فرم درخواست استخدام

انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, حداکثر اندازه فایل: 10 MB.