فرصت‌های شغلی در شیدکو

فرصت های شغلی در شیدکو متناسب با تحصیلات، مهارت و حرفه ی شما در زمینه هایی که برای شیدکو کارآمد باشد به صورت گسترده تدوین و جدول بندی شده است. شما می توانید کلیه ی فرصت های شغلی شیدکو را در جدول زیر مشاهده و در صورت مطابقت با آنچه که شما هستید جهت تکمیل فرم و تعیین زمان مصاحبه اقدام کنید.

لیست فرصت‌های شغلی

واحد تحقیق و توسعه (R&D) مدیر R&D سرپرست R&D کارشناس R&D
واحدIT مدیر IT کارشناس IT
واحد خرید مدیر خرید سرپرست خرید کارشناس خرید
واحد حسابداری مدیر حسابداری سرپرست حسابداری کارشناس حسابداری
واحد خدمات پس از فروش مدیر خدمات پس از فروش سرپرست خدمات پس از فروش کارشناس خدمات پس از فروش
واحد کنترل کیفیت مدیر کنترل کیفی سرپرست کنترل کیفی تکنسین کنترل کیفی
بازرگانی داخلی مدیر بازرگانی داخلی کارشناس بازرگانی داخلی
بازرگانی خارجی مدیر بازرگانی خارجی کارشناس بازرگانی خارجی
روابط عمومی مدیر روابط عمومی کارشناس روابط عمومی
انبار مدیر انبار سرپرست انبار کارشناس انبار
برنامه ریزی تولید سرپرست برنامه ریزی تولید

واحد تولید

 

مدیر تولید

 

سرپرست تولید

تکنسین جوشکاری

تکنسین رنگ کاری

کارگر تولیدی

واحد ارتباط با مشتری کارشناس صدای مشتری
حراست مدیر حراست مسئول انتظامات
حمل و نقل مدیر حمل و نقل کارگر حمل و نقل

فرم درخواست استخدام

انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, حداکثر اندازه فایل: 10 MB.