فرهنگ سازمانی شیدکو

فرهنگ سازمانی شیدکو بر پایه ارتباط گرم، صمیمی و دلسوزانه بین مدیریت و همکاران طراحی شده است. این فرهنگ، بر پایه احترام، دوستی، حس مسئولیت پذیری و پیشرفت استوار است. در شیدکو، “شایسته سالاری”، به جای “جایگاه محوری”، ملاک سنجش و ارزیابی افراد قرار داده شده است.

در فرهنگ شیدکو، مسیر رشد و توسعه‌ فردی در راستای مسیر پیشرفت شغلی او قرار گرفته است. این جمله به مفهوم آن است که در شرکت شیدکو تلاش می شود افراد بتوانند هر روز در حال یادگیری مطالب جدیدتر و به روزتر باشند و پیشرفت نمایند. هدف مدیران شرکت شیدکو این است که بتوانند شرکت را به یک مکان مناسب تبدیل سازند تا آموزش و توسعه فردی برای همکاران، ساده تر و آسان تر باشد. در فرهنگ شیدکو، صمیمیّت میان پرسنل حرف اول را می‌زد و این موضوع به دلیل وجود منطق، احساس، احترام و نظم بسیار منسجمی است که در اصول شرکت شیدکو قرار دارد.

گالری تصاویر