1403-04-20

آشنایی با وایت برد مغناطیسی

شرکت شیدکو چهار مدل تخته وایت برد متمایز کلاسیک، آلفا، تابا و دلتا را طراحی و تولید کرده که هر کدام برای کاربردهای خاص طراحی شده‌اند.